(०२०) २६१३४८०६         कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.

महत्वाची माहिती

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 महिला व बालकल्याण विभागमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना15/07/20244362KB
2 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना15/07/2024904KB
3 अर्थ विभागवरिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी11/07/20243443KB
4 अर्थ विभागकनिष्ठ लेखा अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी11/07/20242521KB
5 अर्थ विभागसहाय्यक लेखा अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी11/07/20243211KB
6 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - पुणे जिल्हा परिषदेकडील मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका, आरोग्य परिचारिका आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सेवक पुरूष ४०, आरोग्य सेवक पुरूष ५० हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी, कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गाच्या परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक11/07/2024378KB
7 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाचे नियुक्तीसाठीचे समुपदेशन पुढे ढकलण्यात आलेबाबत09/07/2024320KB
8 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाचे नियुक्तीसाठीचे समुपदेशन08/07/20241192KB
9 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची दिनांक 1.1.2024 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी03/07/20242019KB
10 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता पदाची दिनांक 1.1.2024 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी03/07/20248853KB
11 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत विविध १४ संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी28/06/20247422KB
12 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - पुणे जिल्हा परिषदेकडील मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका, आरोग्य परिचारिका आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सेवक पुरूष ४०, आरोग्य सेवक पुरूष ५० हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी, कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक27/06/2024368KB
13 सामान्य प्रशासनजि़ल्हा परिषद सेवेतील वरिष्ठ सहाय्यक ,कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्या २०२४ ची तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी25/06/20241958KB
14 छोटे पाटबंधारे विभागछोटे पाटबंधारे विभागाकडील मुख्य आरेखक, आरेखक, कनिष्ठ आरेखक संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्या २०२४ तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी24/06/20243371KB
15 प्राथमिक शिक्षण शिक्षण प्राथमिक विभागाकडील मुख्याध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्या २०२४ तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी24/06/2024553KB
16 आरोग्य विभाग 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत MBBS व BAMS वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या थेट मुलाखती18/06/2024650KB
17 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गाची सर्वसाधारण बदली २०२४ तात्पुरती जेष्ठता यादी15/06/20241300KB
18 प्राथमिक शिक्षण शिक्षण प्राथमिक विभागाकडील केंद्रप्रमुख संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्या २०२४ – तात्पुरती जेष्ठता यादी13/06/20245248KB
19 प्राथमिक शिक्षण शिक्षण प्राथमिक विभागाकडील विस्तार अधिकारी शिक्षण वर्ग ३ श्रेणी २ व श्रेणी २ संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्या २०२४ – तात्पुरती जेष्ठता यादी13/06/20241564KB
20 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बालकल्याण विभागाकडील सर्व संवर्गाची सर्वसाधारण बदली २०२४ तात्पुरती जेष्ठता यादी13/06/20247069KB
21 आरोग्य विभाग आरोग्य विभागाकडील सर्व संवर्गाची सर्वसाधारण बदली २०२४ तात्पुरती जेष्ठता यादी13/06/202413380KB
22 अर्थ विभागअर्थ विभागाकडील संवर्गाची सर्वसाधारण बदली २०२४ तात्पुरती जेष्ठता यादी13/06/202410153KB
23 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता , शाखा अभियंताा संवर्गाची सर्वसाधारण बदली २०२४ तात्पुरती जेष्ठता यादी13/06/20246598KB
24 सामान्य प्रशासनजि़ल्हा परिषद सेवेतील वर्ग- ३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या २०२४ ची तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी11/06/20241056KB
25 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – विधानपरिषद निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग या जिल्हा परिषदेतील उर्वरित संवर्गाच्या परीक्षा न घेण्याबाबत सूचना03/06/20242105KB
26 सामान्य प्रशासनअनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्याचे वेळापत्रक21/05/202411411KB
27 महिला व बालकल्याण विभागलेक लाडकी योजना06/05/2024619KB
28 सामान्य प्रशासनमाहे जानेवारी2025 ते डिसेंबर 2026 सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी यांची अंतीम यादी25/04/202414599KB
29 बांधकाम विभाग उत्तरबांधकाम विभागाकडील मैलकामगार संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी04/04/20244023KB
30 आरोग्य विभाग राट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत ३ संवर्गाची अंतिम पात्र यादी14/03/2024886KB
31 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती13/03/2024924KB
32 प्राथमिक शिक्षण RTE 25 Admissions Fee Reimbursment Bill Year 2022-23 Paid in Sep 2023 ज्ञापन क्र. 212/03/202413762KB
33 प्राथमिक शिक्षण शासकिय अनुदान अथवा सवलतीच्या दराने जमीन मिळालेल्या शाळांचा तपशील शासकिय जमीन12/03/202415128KB
34 प्राथमिक शिक्षण आरटीई 25 टक्के फी प्रतिपूर्ती सन 2022-23 मधील दि.15.10.2023 ते दि.25.10.2023 या कालावधीत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्रुटी यादी.12/03/20248719KB
35 प्राथमिक शिक्षण 291 शाळांना RTE 25 Admissions Fee Reimbursment Bill Year 2022-23 Paid in Jan 2024 ज्ञापन क्र. 312/03/202415436KB
36 आरोग्य विभाग हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर पदभरती11/03/20241540KB
37 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर पदभरती11/03/20241100KB
38 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत ए एन एम संवर्गची सुधारित अंतिम गुणवत्ता यादी09/03/202410688KB
39 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत विविध संवर्गांची अंतिम पात्र यादी09/03/20245849KB
40 आरोग्य विभाग कुष्‍ठरोग दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी06/03/20241017KB
41 आरोग्य विभाग आरोग्‍य सेवकमहिला दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी06/03/202415152KB
42 आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी06/03/20244595KB
43 आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी06/03/20241405KB
44 आरोग्य विभाग आरोग्‍य सहाय्यक महिला दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी000106/03/20245295KB
45 आरोग्य विभाग आरोग्‍य सेवक पुरुष दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी06/03/20248970KB
46 आरोग्य विभाग आरोग्‍य सहाय्यक पुरुष दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी06/03/20247327KB
47 आरोग्य विभाग आरोग्‍य पर्यवेक्षक दि.१.१.२०२४ तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी06/03/20241901KB
48 आरोग्य विभाग 15व्या वित्त आयोग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी BAMS यांच्या थेट मुलाखतीस स्थगिती04/03/2024957KB
49 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत ९ संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी21/02/20243657KB
50 यांत्रिकी विभागIssue of quotation for furnishing rates of Reverse osmosis plant set of various capacities and allied components with one year CMC16/02/20242582KB
51 सामान्य प्रशासनजानेवारी 2025 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी16/02/202429266KB
52 सामान्य प्रशासनअनुकंपा नियुक्तीबाबत समुपदेशन दिनांक 23/02/202414/02/20241255KB
53 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत आयुष यू जी वैद्यकीय अधिकारी BHMSयांची पात्र अपात्र यादी08/02/2024606KB
54 सामान्य प्रशासनअनुकंपा नियुक्ती अंतिम प्रतिक्षा सुची दिनांक 31-01-202406/02/202415119KB
55 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता पदाची दि. 01/01/2024 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी29/01/20244752KB
56 सामान्य प्रशासनअनुकंपा नियुक्ती तात्पुरती प्रतिक्षा सुची दिनांक 31-12-202317/01/202420545KB
57 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ सहाय्यक स्थापत्य पदाची दि. 1//2024 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी16/01/20248517KB
58 प्राथमिक शिक्षण उपशिक्षक पदावर कार्यरत असणाऱ्या विज्ञान / गणित पदवीधर शिक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी15/01/202453334KB
59 आरोग्य विभाग 15th finance MBBS / BAMS walk in interview revised advertisement11/01/2024548KB
60 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय येथे वैद्यकीय अधिकारी UG पदभरती बाबत11/01/2024404KB
61 समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद सेस फंडातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता ‘कमवा आणि शिका’ योजना26/12/2023345KB
62 अर्थ विभागपुणे जिल्हा परिषदेकडील विविध कार्यरत विभाग तसेच पंचायत समिती यांना आवश्यक असणाऱ्या स्टेशनरी यांची सन 2024 करिता दरकरार करणे19/12/20231800KB
63 अर्थ विभागपुणे जिल्हा परिषदेकडील विविध कार्यरत विभाग तसेच पंचायत समिती यांचेकडील संगणक देखभाल व दुरूस्ती विषयक बाबींचे सन 2024 करिता दरकरार करणे19/12/20231737KB
64 अर्थ विभागपुणे जिल्हा परिषदेकडील विविध कार्यरत विभाग तसेच पंचायत समिती यांचेकडील प्रिंटर देखभाल व दुरूस्ती विषयक बाबींचे सन 2024 करिता दरकरार करणे19/12/20231201KB
65 अर्थ विभागपुणे जिल्हा परिषदेकडील विविध कार्यरत विभाग तसेच पंचायत समिती यांना आवश्यक असणाऱ्या शासकीय नमुन्यातील रजिस्टर यांची सन 2024 करिता दरकरार करणे19/12/20232360KB
66 प्राथमिक शिक्षण उपशिक्षक पदावर कार्यरत असणाऱ्या विज्ञान/गणित पदवीधर शिक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी-416/12/2023242KB
67 प्राथमिक शिक्षण उपशिक्षक पदावर कार्यरत असणाऱ्या विज्ञान/गणित पदवीधर शिक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी-316/12/2023736KB
68 प्राथमिक शिक्षण उपशिक्षक पदावर कार्यरत असणाऱ्या विज्ञान/गणित पदवीधर शिक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी-116/12/2023736KB
69 प्राथमिक शिक्षण उपशिक्षक पदावर कार्यरत असणाऱ्या विज्ञान/गणित पदवीधर शिक्षक यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी-216/12/2023736KB
70 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि. २१ व २६ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक13/12/2023240KB
71 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि.२३ व २४ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक13/12/2023242KB
72 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि. १८, १९, २० डिसेंबर २०२३ रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक13/12/2023283KB
73 सामान्य प्रशासनविस्तार अधिकारी सांख्यिकी, लघुलेखक उ.श्रे., लघुलेखक नि.श्रे. संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी13/12/20232458KB
74 सामान्य प्रशासनसहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक, कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी13/12/202334881KB
75 समाज कल्याण विभाग आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मिळणेसाठीचा अर्जाचा नमुना12/12/2023162KB
76 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरूष संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी12/12/202314625KB
77 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरूष संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी12/12/202314093KB
78 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक महिला संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी12/12/20234637KB
79 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक महिला संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी12/12/202322502KB
80 ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचारी 10 भरतीचे अनुषंगाने दि.01/01/2023 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी06/12/202311333KB
81 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि.23 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक14/11/2023196KB
82 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि.17 व 20 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक13/11/2023262KB
83 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत विविध 18 संवर्गाची पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी06/11/202321932KB
84 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि.06 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक02/11/2023170KB
85 प्राथमिक शिक्षण ता.पुरंदर येथील ज्योती सावित्री आंतरराष्ट्रीय प्रशाला, खानवडी ही शाळा खाजगी संस्थेला चालविणेस देणेसंदर्भात प्रस्ताव मागणी जाहिरात04/11/2023673KB
86 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि.01 व 02 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक28/10/2023224KB
87 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विशेषतज्ञ पॅनेल जाहीर प्रकटन18/10/2023216KB
88 प्राथमिक शिक्षण आर.टी.ई. २५ टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांची केलेली फी प्रतिपूर्ती माहिती वर्ष २०२२-२०२३17/10/20235228KB
89 प्राथमिक शिक्षण आर.टी.ई. २५ टक्के प्रवेशित शाळांच्या प्रस्ताव त्रुटींची माहिती वर्ष २०२२-२०२३17/10/20234340KB
90 आरोग्य विभाग 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकरिता आरोग्य सेवक पुरूष यांचे थेट मुलाखतीस स्थगिती13/10/202356KB
91 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि.17 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक12/10/2023192KB
92 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि.15 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक11/10/2023195KB
93 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 – दि07, 08, 10 व 11 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक03/10/2023278KB
94 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद पुणे कडील गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका- Marathi30/09/20231238KB
95 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद पुणे कडील गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका-English30/09/2023210KB
96 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद पुणे कडील गट-क पद भरती 2023 परीक्षेची Mock Link30/09/2023490KB
97 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ अंतर्गत संवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची माहिती12/09/2023402KB
98 सामान्य प्रशासनमार्च २०१९ व माहे ऑगस्ट २०२१ अपंग व इतर सुधारीत आरक्षणासह महाभरती अंतर्गत अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क परत करणेबाबत12/09/2023341KB
99 आरोग्य विभाग राआअ, शहरी आरोग्य अभियान व 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्राकरीता एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांचे थेट मुलाखतीने पदभरतीबाबत11/09/2023355KB
100 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत 18 संवर्गाची निवड व प्रतिक्षा यादी11/09/20235713KB
101 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी आयुष युजी संवर्गा करीता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी02/09/2023591KB
102 आरोग्य विभाग 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकरिता आरोग्य सेवक पुरूष पदासाठी थेट मुलाखतीने पदभरतीबाबत31/08/2023469KB
103 आरोग्य विभाग 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्राकरिता MBBS वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी थेट मुलाखतीने पदभरतीबाबत31/08/2023387KB
104 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक ४ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३24/08/2023236KB
105 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक ३ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३23/08/2023135KB
106 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक १ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३18/08/2023145KB
107 सामान्य प्रशासनशुद्धीपत्रक २ - सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ - जाहिरात क्रमांक ०१/२०२३20/08/2023160KB
108 आरोग्य विभाग जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात18/08/20234791KB
109 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांच्या यादीबाबतचे शुद्धीपत्रक17/08/2023619KB
110 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत १८ संवर्गाची मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी14/08/20233150KB
111 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत २५ संवर्गाची अंतिम पात्र व अपात्र यादी14/08/20239821KB
112 आरोग्य विभाग राआअ अंतर्गत 9 संवर्गाची पात्र व अपात्र यादी11/08/202311493KB
113 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत २५ संवर्गाची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.25/07/202340147KB
114 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 9 संवर्गाची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.18/07/20232066KB
115 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक महिला संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/202312270KB
116 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक महिला संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20234074KB
117 आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20232760KB
118 आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/2023978KB
119 आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/2023 
120 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20237192KB
121 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरुष संवर्गाची दि. १-१-२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी10/07/20235498KB
122 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत 9 संवर्गाची मुलाखत यादी23/06/20232308KB
123 सामान्य प्रशासनदिनांक 22/०५/२०२३ अखरेच्या प्राप्त प्रस्तावांपैकी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त असलेमुळे प्रलंबित ठेवणेत आलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची21/06/20233460KB
124 सामान्य प्रशासनदिनांक २२/०५/२०२३ अखरेच्या प्राप्त प्रस्तावांपैकी अनुकंपा नियुक्तीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केलेल्या पात्र उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची21/06/20236658KB
125 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत जाहिरात शुद्धिपत्रक ३०.०५.२०२३30/05/202365KB
126 प्राथमिक शिक्षण पदवीधर शिक्षक दि. ०१-०१-२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी एकत्रित व विषयनिहाय29/05/202359117KB
127 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदभरती जाहिरात मे 202327/05/20232001KB
128 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक यांच्या प्रशासकीय, विनंती आणि आपसी सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३ आदेश साप्रवि संवर्ग24/05/2023924KB
129 प्राथमिक शिक्षण मनपा नपा हद्दीतील मुख्याध्यापक यादी 1824/05/20231242KB
130 प्राथमिक शिक्षण मनपा नपा हद्दीतील उपशिक्षक यादी 46124/05/20232028KB
131 प्राथमिक शिक्षण मनपा नपा हद्दीतील पदवीधर शिक्षक यादी 104 उर्दू 224/05/20231769KB
132 सामान्य प्रशासनसहाय्यक प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक,कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक यांच्या प्रशासकीय, विनंती आणि आपसी सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३ आदेश साप्रवि संवर्ग19/05/20233977KB
133 आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/20232609KB
134 आरोग्य विभाग कुष्ठरोग तंत्रज्ञ संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/2023841KB
135 आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/20234038KB
136 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरुष संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/20235851KB
137 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक महिला संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी17/05/202314055KB
138 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक महिला संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी000117/05/20235450KB
139 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष संवर्ग बदली अंतिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी000117/05/20238490KB
140 प्राथमिक शिक्षण सर्वसाधारण बदल्या २०२३ विस्तार अधिकारी शिक्षण वर्ग ३ श्रेणी २ व श्रेणी ३ संवर्गाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी15/05/20234100KB
141 प्राथमिक शिक्षण सर्वसाधारण बदल्या २०२३ केंद्रप्रमुख संवर्गाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी15/05/20233850KB
142 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३ अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी15/05/20234083KB
143 बांधकाम विभाग दक्षिणअंतिम जेष्ठता यादी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बदल्या सन २०२३15/05/20231667KB
144 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या २०२३ - वि. अ. सां / स.प्र.अ./ क. प्र.अ. / व. स. /क. स. प्रशासकीय व विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी15/05/202320362KB
145 पशुसंवर्धन विभागजिल्ह परिषद पुणे पाझर तलाव लिलाव जाहिरात माहिती व अर्ज नमुना10/05/20236290KB
146 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक महिला या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी07/05/20231933KB
147 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी07/05/20232027KB
148 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बदलांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी07/05/20231251KB
149 आरोग्य विभाग आरोग्य विभागाकडील MPW - सन 2023 च्या सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी05/05/20235617KB
150 प्राथमिक शिक्षण केंद्र प्रमुख बदली तात्पुरती यादी04/05/20235572KB
151 प्राथमिक शिक्षण विस्तार आधिकारी सर्व साधारण बदली प्रक्रिया तात्पुरती जेष्ठता यादी04/05/20234986KB
152 महिला व बालकल्याण विभागम. बा. क. सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया 2023 प्रशासकीय बदली यादी04/05/20231993KB
153 आरोग्य विभाग आरोग्य विभागाकडील- सन 2023 च्या सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी04/05/20236616KB
154 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या २०२३ प्रशासकीय बदल्या - वि. अ. सां / स.प्र.अ./ क. प्र.अ. / व. स. /क. स.04/05/202312176KB
155 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या २०२३ विनंती बदल्या - वि. अ. सां / स.प्र.अ./ क. प्र.अ. / व. स. /क. स.04/05/202311872KB
156 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता पदाची दि. ०१-०१-२३ ची अंतिम जेष्ठता सूची04/05/20234169KB
157 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता पदाची सन २०२३ च्या बदल्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता सूची27/04/20233934KB
158 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची दि. ०१-०१-२३ ची अंतिम जेष्ठता सूची27/04/20232744KB
159 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची सन २०२३ च्या बदल्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता सूची27/04/20231391KB
160 आरोग्य विभाग रा आ अ १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत आरोग्य सेवक पुरुष पदाकरिता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करणेबाबत26/04/202372KB
161 सामान्य प्रशासनग्रामस्थांची सनद 2023-2417/04/20231052KB
162 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवर्गनिहाय गुणवत्ता यादी १०-३-२०२३10/03/20231286KB
163 आरोग्य विभाग CHO MERITWISE TOAL LIST 10-3-2310/03/202315691KB
164 महिला व बालकल्याण विभागअंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात08/03/2023762KB
165 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी सुधारीत प्रशिक्षण निवड यादी दि. ०९-०३-२३09/03/20231152KB
166 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाच्या समुपदेशन प्रक्रीयेद्वारे प्रशिक्षण केंद्र निवडीकरिता गुणांकनानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी08/03/20231445KB
167 आरोग्य विभाग 15व्या वित्त आयोग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी MBBS मुलाखत जाहिरात01/03/2023989KB
168 सामान्य प्रशासनसामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार १ ते १७ बाबी21/02/20238646KB
169 आरोग्य विभाग रा आ अ अंतर्गत ९संवर्गाची पात्र अपात्र यादी14/02/202312220KB
170 सामान्य प्रशासनपुणे जिल्हा परिषदेच्या विधी पॅनलवर "विधी सल्लागार" पदी नेमणूक आदेश10/02/20231439KB
171 आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी MBBS मुलाखत जाहिरात07/02/2023913KB
172 आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पदाची सुधारित पात्र अपात्र अंतरिम यादी06/02/20235302KB
173 बांधकाम विभाग दक्षिणकनिष्ठ अभियंता संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी02/02/20237891KB
174 बांधकाम विभाग दक्षिणस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक तात्पुरती जेष्ठता यादी02/02/20234471KB
175 प्राथमिक शिक्षण RTE २५ टक्के फी प्रतिपुर्ती31/01/202338660KB
176 आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी भरती 2022-23 प्रवेश पत्र बाबत16/01/2023359KB
177 छोटे पाटबंधारे विभागछोटे पाटबंधारे विभाग माहिती अधिकार 2005 अनुषंगाने 1 ते 17 बाबी12/01/20233424KB
178 सामान्य प्रशासनअनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी समुपदेशनास उपस्थित राहणे बाबत12/01/2023299KB
179 सामान्य प्रशासनअनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी दि. १५-१२-२०२२ अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांची अंतिम प्रतिक्षासूची11/01/202318380KB
180 आरोग्य विभाग योगा टीचर नियुक्ती आदेश05/01/20232938KB
181 आरोग्य विभाग १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्टाफ नर्स पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करून समुपदेशन प्रकीयेस उपस्थित राहणे बाबत27/12/202211419KB
182 आरोग्य विभाग राआअ १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत आरोग्य सेवक पुरुष पदाची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत26/12/20221406KB
183 आरोग्य विभाग राआअ १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी MBBS पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत26/12/20227013KB
184 महिला व बालकल्याण विभागपुणे जिल्हा परिषद मधील महिला व बालकल्याण विभागाची डॉ. कमला सोहोनी योजना - ग्रामीण भागातील मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण घेणेसाठी त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणेकामी योजना23/12/20222463KB
185 महत्वाची माहितीपुणे जिल्हा परिषद मधील महिला व बालकल्याण विभागाची डॉ. कमला सोहोनी योजना - ग्रामीण भागातील मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण घेणेसाठी त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणेकामी योजना  
186 महत्वाची माहितीअनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी दि. १५-१२-२०२२ अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची  
187 सामान्य प्रशासनअनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी दि. १५-१२-२०२२ अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षासूची21/12/202217181KB
188 प्राथमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी -2 दिव्यांग कर्मचारी तात्पुरती यादी06/12/2022862KB
189 प्राथमिक शिक्षण ज्योती सावित्री इंटरनॅशनल स्कूल खानवडी" या शाळेसाठी अनुभवी नामांकित शैक्षणिक संस्थेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले होते सदर अर्ज मागविणेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे परत मुदत वाढवून देणेबाबत..05/12/2022295KB
190 आरोग्य विभाग १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत स्टाफ नर्स पदा करिता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी05/12/20224546KB
191 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक सत्र निहाय भरती बाबत02/12/2022483KB
192 प्राथमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण वर्ग – ३ श्रेणी -२ पदी पदोन्नती देणेकामी दिव्यांग प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी30/11/2022847KB
193 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा -केस्ट एज्युकेशन सोसायटी संचलित मद्रसा-ई- ईस्लामिया प्रायमरी स्कुल कसबा पेठ पुणे10/11/20223921KB
194 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेचे सौ,लक्ष्मीबाई बाबुराव साळुंखे प्राथमिक विद्यालय पुणे10/11/20222562KB
195 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - इक्रमा एज्युकेशन सोसायटी संचलित उम्मत उर्दू स्कूल कोंढवा पुणे ४८10/11/20222612KB
196 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - जनता एज्युकेशन सोसायटी दौंड संचलित जनता प्राथमिक शाळा दौंड ता. दौंड, जि. पुणे10/11/20222641KB
197 प्राथमिक शिक्षण कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून अनुदान मागणी गुणदान तक्तानुसार हरकती मागविणेबाबत शाळा - शिशुविहार शिवनगर संस्थेचे शिशुविहार प्राथमिक शाळा, शिवनगर ता. बारामती जि. पुणे10/11/20222747KB
198 आरोग्य विभाग शुद्धीपत्रक - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पद भरती जाहिरात ऑक्टोबर 202210/11/2022234KB
199 आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/20225002KB
200 आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/20221354KB
201 आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/20225002KB
202 आरोग्य विभाग प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ पदाची दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी03/11/2022736KB
203 प्राथमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी शिक्षण वर्ग -३ श्रेणी-२ चे पदोन्नती पदासाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी14/10/20228388KB
204 महत्वाची माहितीजिल्हा परिषद, पुणे विधी पॅनल - मुलाखतीस अपात्र उमेदवारांची नांवे  
205 महत्वाची माहितीजिल्हा परिषद, पुणे विधी पॅनल - मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची नांवे  
206 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पद भरती जाहिरात ऑक्टोबर 202201/11/2022661KB
207 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पद भरती जाहिरात ऑक्टोबर 202201/11/2022661KB
208 प्राथमिक शिक्षण "ज्योती सावित्री इंटरनॅशनल स्कूल खानवडी" या शाळेसाठी अनुभवी नामांकित शैक्षणिक संस्थेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आलेले होते सदर अर्ज मागविणेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे परत मुदत वाढवून देणेबाबत...21/10/2022278KB
209 प्राथमिक शिक्षण Jyoti Savitri International School - Expression of interest12/10/202287KB
210 प्राथमिक शिक्षण EoI for Jyoti-Savitri International School, Khanawadi - Guidelines For the Application12/10/202241KB
211 प्राथमिक शिक्षण ज्योती सावित्री आंतरराष्ट्रीय प्रशाला जाहिरात12/10/2022425KB
212 जि.प.पुणेपुणे जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत वकिल पॅनल करीता ऑनलाईन गुगल फॉर्म द्वारे अर्ज सादर करण्यास दिनांक १५/१०/२०२२ अखेर मुदतवाढ.30/09/2022122KB
213 आरोग्य विभाग १५व्या वित्त आयोग अंतर्गत स्टाफ नर्स पदाची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत20/09/20227313KB
214 महिला व बालकल्याण विभागस्वस्थ बालक स्पर्धा19/09/2022382KB
215 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा परिषद पुणे मधील जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष मधील अभिव्यक्ती स्वारस्य सूचना EOI बाबत03/09/20223980KB
216 सामान्य प्रशासनपुणे जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत वकिल पॅनल करीता नियुक्तीबाबत - अर्जदाराने सोबत सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र30/08/2022232KB
217 सामान्य प्रशासनपुणे जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत वकिल पॅनल करीता नियुक्तीबाबत - जाहिरात30/08/20222242KB
218 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 202229/08/2022 
219 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 2017-1829/08/2022 
220 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 2017-18 व 2018-1929/08/2022 
221 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती परिपत्रके 2017-18 29/08/2022 
222 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती- फी प्रतिपूर्ती बिले 201929/08/2022 
223 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती बिले 202029/08/2022 
224 प्राथमिक शिक्षण आरटीई  25 टक्के प्रवेश फी प्रतिपूर्ती अनुदान वितरण माहिती-फी प्रतिपूर्ती  बिले 2021-2229/08/2022 
225 सामान्य प्रशासनसहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/2022785KB
226 सामान्य प्रशासनवरिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/20221025KB
227 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/20222154KB
228 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची29/08/2022858KB